BTS-PO s.r.o.

Rumanova 22 080 01 Prešov

Popis:

BTS-PO s.r.o. ponúka:

  • obchod s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou
  • odborné prehliadky vyhradených technických zariadení

Kontakt:

Rumanova 22 080 01 Prešov
0907 928 277

Kľúčové slová:

© 2023 AKREMIAN s.r.o.