Elektrikári
Elektroinštalácie
Služby

JOZEF BRIEŠKA -JBR SOLAR ENERGY

Dolná Ždaňa 187, 966 01 Hliník nad Hronom

Popis:

Jozef Brieška -JBR SOLAR ENERGY v Hliníku nad Hronom do vzdialenosti 150km poskytuje:

 • komplexné elektrické služby odborných skúšok a prehliadok
 • revízie vyhradených elektrických zariadení
 • revízie OP a OS elektrických zariadení a inštalácií
 • nízke a vysoké napätie
 • revízie a kontroly elektrických spotrebičov
 • revízie, opravy a kontrola elektrického náradia
 • pravidelné kontroly, údržbaa opravy elektrických zariadení
 • protokoly na vypracovanie vonkajších vplyvov
 • kompletné revízne plány
 • poradenstvo
 • odborná technická a konzultačná činnosť

Kontakt:

Dolná Ždaňa 187, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO: 50131524
0917 703 880
revizie@reviziaelektrozariadenia.sk
http://www.reviziaelektrozariadeni.sk/
© 2023 AKREMIAN s.r.o.