Stavbári a remeselníci

KAMIL KAČA

Hlavná 5, 951 95 Obyce

Popis:

Kamil Kača sa zameriavá na prerábky starých domov, rekonštrukcie a stavebné práce.

Činnosti:

  • prerábanie starých domov
  • stavba domov
  • rekonštrukcie inreriérov
  • rekonštrukcie
  • obklady
  • dlažby
  • omietky
  • potery
  • podlahy

Kontakt:

Hlavná 5, 951 95 Obyce
IČO: 37324934
037/6332106,0908 703 679
kamilkaca74@gmail.com

Poslať správu firme:

Kľúčové slová:

© 2021 AKREMIAN s.r.o.