LIKAVA-centrum sociálnych služieb

034 95 Likavka, 9

Popis:

  • centrum sociálnych služieb
  • senior centrum
  • domov seniorov
  • jedáleň
  • stravovacie služby
  • odľahčovacia služba
  • zariadenie pre seniorov
  • špecializované zariadenie
  • sociálne služby
  • sociálna starostlivosť

Kontakt:

034 95 Likavka, 9
IČO: 00647781
0444305826
dagmar.svecova@vuczilina.sk
http://likavka.dsszsk.sk/

Poslať správu firme:

Kľúčové slová:

© 2021 AKREMIAN s.r.o.