LIKAVA-centrum sociálnych služieb

034 95 Likavka, 9

Popis:

 • centrum sociálnych služieb
 • senior centrum
 • domov seniorov
 • jedáleň
 • stravovacie služby
 • odľahčovacia služba
 • zariadenie pre seniorov
 • špecializované zariadenie
 • sociálne služby
 • sociálna starostlivosť

Kontakt:

034 95 Likavka, 9
IČO: 00647781
0444305826
dagmar.svecova@vuczilina.sk
http://likavka.dsszsk.sk/

Poslať správu firme:

  Kľúčové slová:

  © 2023 AKREMIAN s.r.o.