Elektrikári
Elektroinštalácie

Ľubomír Komoráš – EKOM

Šoltésovej 440/42, 017 01 Považská Bystrica

Popis:

Ľubomír Komoráš – ELKOM poskytuje elektroinštalácie aj s revíznou  správou.

Ponúká:

  • elektroinštalačné práce
  • elektrické inštalácie
  • silnoprúdové rozvody
  • rozvodné a prípojové skrine
  • kamerové systémy
  • zabezpečovacie systémy
  • bleskozvody
  • montáž bleskozvodov
  • revízie
  • montáž káblovej televízie

Kontakt:

Šoltésovej 440/42, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 35231629
0905 927 984
ekom@elektroekom.sk
http://www.elektroekom.sk/

Poslať správu firme:

Kľúčové slová:

© 2021 AKREMIAN s.r.o.