Elektrikári
Elektroinštalácie

Ľubomír Komoráš – EKOM

Šoltésovej 440/42, 017 01 Považská Bystrica

Popis:

Ľubomír Komoráš – ELKOM poskytuje elektroinštalácie aj s revíznou  správou.

Ponúká:

 • elektroinštalačné práce
 • elektrické inštalácie
 • silnoprúdové rozvody
 • rozvodné a prípojové skrine
 • kamerové systémy
 • zabezpečovacie systémy
 • bleskozvody
 • montáž bleskozvodov
 • revízie
 • montáž káblovej televízie

Kontakt:

Šoltésovej 440/42, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 35231629
0905 927 984
ekom@elektroekom.sk
http://www.elektroekom.sk/

Poslať správu firme:

  Kľúčové slová:

  © 2023 AKREMIAN s.r.o.