Školy
Školy materské

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

č. 475, 930 03 Kostolné Kračany

Popis:

Materská  škola  trojtriedna s  vyučovacím  jazykom  maďarským  v Kostolných  Kračanoch

  • Riaditeľka materskej školy: Judita Csehová

Tri triedy, celodenná starostlivosť, školská jedáleň, výchovno – vzdelávacia činnosť aj v maďarskom jazyku, vyučovací jazyk maďarský, výchova detí, krúžky, výlety

Kontakt:

č. 475, 930 03 Kostolné Kračany
031 5514167, 0905 357 295
kostolnekracany@nextra.sk

Poslať správu firme:

    Kľúčové slová:

    © 2023 AKREMIAN s.r.o.