Lekári

MUDr. Štilian Nenovský s.r.o.

Plavecký Štvrtok 600, 900 68 Plavecký Štvrtok

Popis:

MUDr. Štilian Nenovský,s.r.o. vo svojich ambulanciách  poskytuje nasledovné služby:

  • praktický lekár pre dospelých
  • všeobecná ambulancia pre dospelých
  • všeobecný lekár
  • preventívne prehliadky
  • vyšetrenie
  • odbery
  • liečba
  • diagnostika
  • očkovanie
  • medicínska starostlivosť

Kontakt:

Plavecký Štvrtok 600, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO: 36 284 793
034/7793244 , 034/7751009

Ordinačné hodiny:

Plavecký Štvrtok ambulancia od 07:00-10:00

Láb ambulancia: od11:00-13.00

Kostolište ambulancia od 14:00-.00

Kľúčové slová:

© 2023 AKREMIAN s.r.o.