Obce

Obec Brusnica

Brusnica 44, Kolbovce ,090 31

Popis:

Obec Brusnica

V obci sa nachádza kultúrny dom, materská škola so školskou jedálňou, dom smútku, gréckokatolícky a pravoslávny chrám. Poľnohospodárske družstvo sa zameriava na živočíšnu výrobu. V obci je spoločnosť komposesorátu a urbariátu obce Brusnica – pozemkové spoločenstvo. Obec pravidelne usporadúva kultúrne, spoločenské a športové podujatia: Uvítanie nového roka, Deň žien, Deň matiek, Majáles, Životné jubileá, uvítanie detí do života a futbalový turnaj. Okolie obce je vhodné na turistiku a agroturistiku.

:ODPORÚČANÁ OBEC, obecný úrad, samospráva, pamiatky, podujatia, zasadnutia, súťaže

Kontakt:

Obec Brusnica
Brusnica 44, Kolbovce ,090 31
054/7499074 , 0903/779860
obecbrusnica@zoznam.sk
http://www.obecbrusnica.sk

Poslať správu firme:

    Kľúčové slová:

    © 2023 AKREMIAN s.r.o.