Obce

Obec Veľká Čalomija

č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
Obec Veľká Čalomija

Popis:

Obec Veľká Čalomija

Obec patrí medzi malé obce v Ipeľskom regióne. Snahou súčasného vedenia obce je rozvoj vo všetkých oblastiach života občanov. Vstupom SR do EU očakávame kladnú zmenu v živote obyvateľov, hlavne možnosťou realizácie stanovených akčných plánov obce Veľká Čalomija v PHSR obce.

Služby:

 • obecný úrad,
 • obec Veľká Čalomija,
 • obecné služby,
 • matrika,
 • história obce,
 • pamiatky obce,
 • kultúrne podujatia,
 • počet obyvateľov 606,
 • prvá písomná mienka v r. 1244.

Kontakt:

Obec Veľká Čalomija
č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
047 48 75 116, 0905 319 906
velkacalomija@velkacalomija.sk
http://www.velkacalomija.sk/

Poslať správu firme:

  Kľúčové slová:

  © 2023 AKREMIAN s.r.o.