Obce

Obec Veľká Čalomija

č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
Obec Veľká Čalomija

Popis:

Obec Veľká Čalomija

Obec patrí medzi malé obce v Ipeľskom regióne. Snahou súčasného vedenia obce je rozvoj vo všetkých oblastiach života občanov. Vstupom SR do EU očakávame kladnú zmenu v živote obyvateľov, hlavne možnosťou realizácie stanovených akčných plánov obce Veľká Čalomija v PHSR obce.

Služby:

  • obecný úrad,
  • obec Veľká Čalomija,
  • obecné služby,
  • matrika,
  • história obce,
  • pamiatky obce,
  • kultúrne podujatia,
  • počet obyvateľov 606,
  • prvá písomná mienka v r. 1244.

Kontakt:

Obec Veľká Čalomija
č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
047 48 75 116, 0905 319 906
velkacalomija@velkacalomija.sk
http://www.velkacalomija.sk/

Poslať správu firme:

Kľúčové slová:

© 2021 AKREMIAN s.r.o.