Poľnohospodárska výroba
Poľnohospodárske družstvá

PD LEMEŠANY s.r.o.

Osloboditeľov 516, 08204 Drienov

Popis:

PD Lemešany s.r.o. zo sídlom v Drienove poskytuje:

  • poľnohospodárske služby
  • poradenstvo v prvovýrobe
  • živočíšna výroba
  • chov HD
  • rastlinná výroba
  • pestovanie olejnín,obilnín
  • predaj  obilnín, olejnín
  • poľnohospodárske stroje
  • oprava a údržba strojov a zariadení

 

Kontakty:

Konateľ: Ing Sabol 0905 319 316

Sekretariát: 0911 349 911,0902 319 316

Výroba: Ing. Bilanovič: 0905 319 317

Kontakt:

Osloboditeľov 516, 08204 Drienov
IČO: 36459356
Konateľ: Ing. Sabol 0905 319 316, Sekretariát: 0911 349 911,0902 319 316, Výroba: Ing. Bilanovič: 0905 319 317
pdlemesany@msprofil.sk
© 2022 AKREMIAN s.r.o.