Služby

PROLUSTOP s.r.o.

Lúky 421, 020 53 Lúky

Popis:

PROLUSTOP s.r.o. poskytuje:

  • technik požiarnej techniky
  • BOZP
  • školenia BOZP
  • koordinácia BOZP
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • hasiace prístroje
  • projekcia rodinných domov
  • požiarna bezpečnosť stavieb
  • ochrana pred požiarmi
  • požiarnobezpečnostná charakteristika stavby

Kontakt:

Lúky 421, 020 53 Lúky

Kľúčové slová:

© 2023 AKREMIAN s.r.o.