Školy stredné

SOŠ technická Vráble

Ul. 1 mája 500, 952 01 Vráble
SOŠ technická Vráble

Popis:

SOŠT vo Vrábloch od šk.roku 2018 ponúka nový študijný odbor technicko-ekonomický s maturitou a odbor- logistika.V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje logistike. Absolventi v tomto odvetví získajú uplatnenie v podnikoch výrobného aj nevýrobného zamerania. V technicko-ekonomickom odbore zabezpečíme znalosti v technických a ekonomických predmetoch.

Študentom v našej škole ponúkame:

v študijných odboroch-

  • mechanik nastavovač
  • mechanikčíslicovo riadených strojoch
  • mechanik mechatronik

v učebných odboroch

  • nástrojár
  • autopravár – mechanik

V projekte duálneho vzdelania žiaci získajú rozvoj praktických zručností, skúsenosti, pracovné návyky, firemnú kultúru ktoré sú potrebné pre úspech v reálnom a pracovnom živote.

Kontakt:

Ul. 1 mája 500, 952 01 Vráble
037/7832111
sost-vrable@sost-vrable.sk
https://sosvrable.edupage.org/
Pon: 08:00 – 16:00
Ut: 08:00 – 16:00
Str: 08:00 – 16:00
Štv: 08:00 – 16:00
Pia: 08:00 – 16:00
Sob:
Ned:

Poslať správu firme:

    Kľúčové slová:

    © 2022 AKREMIAN s.r.o.