Služby

SP ELMONT s.r.o.

Šebastovská 4,080 06 Prešov

Popis:

SP ELMONT s.r.o. ako odporúčaná a kvalitná spoločnosť poskytuje nasledovné služby:

  • elektroinštalácie
  • elektroinštalačné práce
  • rozvádzače
  • revízie, revízne správy
  • bleskozvody
  • elektroinštalácie v objektoch A,B
  • siete NN
  • rozvádzače NN
  • elektrické spotrebiče-servis

Kontakt:

Šebastovská 4,080 06 Prešov
IČO: 46691006
0905958582
spelmont@centrum.sk

Poslať správu firme:

Kľúčové slová:

© 2021 AKREMIAN s.r.o.