Školy
Školy stredné

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitra

Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitra

Popis:

Súkromná stredná odborná škola polytechnická sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Dolné Krškany.

Priamo v centre priemyselného parku. Zameriavame sa na vedu, vývoj a výskum.

Naša škola pre svojich žiakov ponúka 4-ročné študijné odbory:

 • Mechanik mechatronik
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Mechanik strojov a zariadení
 • Mechanik nastavovač
 • Mechanik elektrotechnik

3-ročné učebné odbory:

 • Puškár
 • Obrábač kovov
 • Elektromechanik-silnoprúdová technika
 • Chemik-spracúvanie kaučuku a plastov
 • Technicko-administratívny pracovník

2-ročné nadstavbové štúdium:

 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Chemický a farmaceutický priemysel
 • Technicko-ekonomický pracovník
 • Umeleckoremeselné práce

Štúdium u nás je BEZPLATNÉ!!

Riaditeľka: Ing. Oľga Hodálová  
Telefón: +421 37 651 7818

Kontakt:

Novozámocká 220, 949 05 Nitra
IČO: 42114985
037 6550 455
ptechskola@mail.t-com.sk
https://sospnitra.edupage.org/
© 2023 AKREMIAN s.r.o.