Elektrikári
Služby

V-Elektrik

Svätoplukova 2/A 821 08 Bratislava

Popis:

V-Elekrik ponúka:

  • slaboprúd (elektr. požiarna signalizácia EPS, poplachový systém narušenia PSN, štruktúrovaná kabeláž, telefónne rozvody, fotobunkové systémy, domové rozhlasy, kamerové systémy)
  • silnoprúd (vnútorné silnoprúdové zásuvkové a svetelné rozvody, osvetlenie…, )
  • bleskozvod a uzemnenie (napr. aj aktívny bleskozvodný francúzsky systém PULSAR )
  • trafostanice
  • komplexná dodávka a montáž verejného osvetlenia
  • prípojka VN (vzdušná i zemná)
  • prípojka NN (vzdušná i zemná)

Kontakt:

Svätoplukova 2/A 821 08 Bratislava
IČO: 35767405
02 - 555 737 64
info@v-elektrik.sk
http://www.v-elektrik.sk/
© 2023 AKREMIAN s.r.o.