Služby

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o.

Cejkov 331, 076 05 Cejkov

Popis:

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. poskytuje: zber a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, nakladanie s odpadmi, kombinované materiály, odvoz, zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov, zhodnocovanie stavebných odpadov.

Kontakt:

Cejkov 331, 076 05 Cejkov
0904/693261
zdruzenie.zemplin@stonline.sk

Poslať správu firme:

    Kľúčové slová:

    © 2022 AKREMIAN s.r.o.